Zápisnica ZRPŠ 2.4.2014

skolaPrítomní: M. Zátrochová, V. Luptáková, K. Budajová, M. Gregorová, Z. Dobríková Body: 1. Kúrenie, údržba areálu ZŠ,  2. Brigády, 3. Plán práce apríl ZŠ, MŠ, 4. 2% dane- spolok Podkoničan, 5. Rôzne

1. O kúrenie a údržbu areálu by sa mal starať budúci školský rok  p. Emo  Slobodník.

2. Strihanie stromčekov – 5.4. alebo 7.4. poobede zodpovedný p. Lupták
7.4. brigáda – v poobedných hodinách – hrabanie areálu, prosíme každého, kto sa môže pridať

3. Plán práce na apríl – ZŠ, MŠ

7.-11.4.Trištvrťročné opakovanie, všetky predmety
14.4. – v poobedných hodinách maľovanie kraslíc
? – súťaž detí z MŠ v Slovenskej Ľupči
17.4.-22.4. Veľkonočné prázdniny aj pre
26.4. sobota výstup na Vysokú
29.4.-30.4. DIVADLO A MY účasť na nesúťažnej prehliadke divadiel
1.5. turistika do Moštenice podľa podľa počasia
? Dopravná výchova – termín upresníme

4. Možno prispieť 2% z dane na spolok Podkoničan a následne získať prostriedky pre školu.
Prosíme doniesť potrebné tlačivá v zalepenej obálke p. uč. Zuzane Dobríkovej, výsledná  sumu (bez mien) sa odovzdá p. Bobákovej  –  spolok Podkoničan (aby sme orientačne vedeli akú sumu môžeme požadovať na školské akcie.

5. Dohodli sme sa na zákaze nosenia sladkostí do MŠ. Deti ich zvyknú vyťahovať ešte pred desiatou, čo nie je dobré.
Prerábanie WC, kúpelne by pripadlo na letné prázdniny – pomoc prisľúbil p. Hlinka
Materiál by sa financoval aj z rodičovského príspevku 15€

Najbližšie stretnutie streda 7. 5. 2014

Komentáre sú uzavreté