Farské oznamy 7.4. – 13.4.2014

kostol_ikonaNP• V sobotu od 9:00 do 11:00 spoločná sv. spoveď.
• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 6 zos. Ľudmily Kostúrovej.
• Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.

• V piatok o 16:00 katechéza pre väčšie deti.
• V nedeľu hneď po sv. omši 1. preskúšanie prvoprijímajúcich detí s rodičmi.
• Dnes po krížovej ceste (cca 15:00) bude na fare projekcia filmu „Súď ma a skúšaj“.
• Teraz po sv. omši prosím všetkých pútnikov do Medžugoria, aby sme na pár minút kvôli organizačným veciam stretli vpredu v kostole.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 7.4. Féria
Utorok
8.4.
18:00
Féria + rod. Anna a Jozef Grerorčok, č.d. 137
Streda
9.4.
7.00
Féria Za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok
10.4.
18:00
Féria + Mária Randová
Eucharistická adorácia
Piatok
11.4.
18:00
Féria

17:30 – krížová cesta
+ rodičia Veronika a Viliam Patráš a deti
Detská sv. omša
Sobota
12.4.
7:30

Féria

Poďakovanie a prosba za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáška a rodinu
Nedeľa
13.4.
9:00
Kvetná nedeľa Za všetkých farníkov
14:00 – krížová cesta

Odpustenie hriechov a zmierenie s Cirkvou Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté