Farské oznamy 14.4. – 20.4.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie: v utorok a v stredu pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 7 Márie Vrábovej ml.
•    Katechézy v tomto týždni nebudú
•    Na Veľký piatok bude po obradoch vystavená Eucharistia v Božom hrobe k osobnej poklone až do 18:00 hod. V tento deň zachovávame prísny pôst.
•    Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti. Eucharistia bude vyložená od 10:00 h. Na večernú vigíliu si doneste sviečky.
•    Na Veľkonočnú nedeľu bude farská ofera.
•    Vzadu si môžete zobrať veľkonočné číslo časopisu Xaver.
•    Prosím všetkých medžugorských pútnikov, aby odovzdali svoje údaje a zálohu.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 14.4. Pondelok Veľkého týždňa
Utorok
15.4.
18:00
Utorok Veľkého týždňa + rodičia Mária a Ján Ivanič a starí rodičia
Streda
16.4.
18.00
Streda Veľkého týždňa + manžel Stanislav Turčan a rodičia
Štvrtok
17.4.
18:00
Zelený štvrtok + Stanislav Šípka a ostatní z rodiny

o 9:30 – sv. omša svätenia olejov v BB (farský kostol)

Piatok
18.4.
15:00
Veľký piatok

11:00 – krížová cesta
Obrady Veľkého piatku
Sobota
19.4.
20:00

Biela sobota

Na úmysel celebranta
Nedeľa
20.4.
10:00
Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania Za všetkých farníkov

Vedomie životného poslania Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté