Farské oznamy 5.5. – 11.5.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 10 Márie Čemanovej.
•    Vo štvrtok o 16:00 katechéza pre deti pred 1. sv. prijímaním.
•    V piatok o 10:00 „kočíkové“ stretko pre mamičky s deťmi.
•    V piatok o 16:00 katechéza pre väčšie deti.
•    V piatok o 18:30 nácvik 1. sv. prijímania (deti s rodičmi).
•    V sobotu o 9:00 spoveď detí a príbuzných pred 1. sv. prijímaním.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 5.5. Féria
Utorok
6.5.
18:00
Féria + Ľudmila Kostúrová
Streda
7.5.
7.00
Féria + rodičia Ema a Martin Slobodník a deti Božena a Martin
Štvrtok
8.5.
18:00
Féria + rodičia Anna a Alexander, deti a starí rodičia
Eucharistická adorácia
Piatok
9.5.
18:00
Féria

+ Matra a Pavol Turčan
Detská sv. omša
Sobota
10.5.
7.30

Féria

+ rodičia, bratia a sestry z rodiny Homolovej
Nedeľa
11.5.
10:00
4. veľkonočná nedeľa
1. sv. prijímanie
Za všetkých farníkov

Dôveru v Božie milosrdenstvo Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté