Zápisnica ZRPŠ 7.5.2014

skolaPrítomní: p. Luptáková, Z. Polónyová, M. Zátrochová, M. Gregorová, A. Turčanová, Z. Dobríková, hosť: Igor Slobodník

Body:    1. Areál ZŠ s MŠ Podkonice
2. Deň Rodiny (kedy, téma)
3. Plán práce máj

 1. Areál ZŠ s MŠ Podkonice

 •  Prerobenie prístrešku pri záhradnom domčeku, rozšírenie (4 metre) – zodp.: Igor Slobodník podľa možnosti do Dňa rodiny 15.6. 2014 (finanč. Príspevok – p. starosta )
 • Ohnisko – zodp. Igor Slobodník
 • Zhotovenie prekrytého pieskoviska(p. učiteľky do 19.5.2014 dodajú návrh s rozmermi  p. Stykovi), zistiť čie sú hranoly pri telocvični – príp. použiť?
 • Požiadavka na zrušenie zeleného pásu pred areálom ZŠ – vytvorenie aspoň 4 parkovacích miest – zodp. RŠ, p. starosta
 • Zabezpečiť opravu preliezok – „Dreveného domčeka“ – spevnenie – p. starosta
 • Drevený vláčik – MŠ – p. Turčan – drevo urbár?
 1. Deň Rodiny
 • KEDY: Nedeľa 15.6.2014 o 15:00
 • Stanovištia

o   Máša a medveď –

o    Vlk a zajac – skákanie vo vreci, (odmena – zjesť mrkvu)

o    Maťko a Kubko – zatĺkanie klincov do klátu, „dojenie kozy“ –gumená rukavica

o    Včielka Maja, Vilko? – zbieranie farebných guličiek – peľ

o    Išlo vajce na vandrovku – slalom – lyžička pingpongová loptička

o    Martinko Klingáčik – 1 hádanka

o    Zlatovláska  – navliecť náhrdelník (makaróny)

 • Tombola :

o    Hostinec Tríbel –večera pre dvoch

o    vychádzka na koni po okolí

o    prezentačné predmety – rodičia – zodp. P. učiteľky MŠ

o    prezentačné predmety – Nera- osloviť – zodp. RŠ

o    Družstvo – zodp. RŠ

o    Med – osloviť M. Barlovú

 • Výroba plagátu , vstupné 1,-€ – zodp. M. Zátrochová
 • Ivko Petrík – Karaoke – zodp. Z. Polónyová
 • Muzikoland
 • Guláš – brat M. Zátrochovej
 • Hot dog
 • Čapovanie kofoly, piva osloviť K. Kostúrovú – zodp. RŠ
 • Osloviť sponzorov:  firmy, organizácie – zodp. RŠ
 1. Plán práce máj
 • 2.- 14.5.2014 – Plavecký výcvik
 • 16.5.-26.5.2014 – Zber papiera
 • 18.5. Deň matiek v KD o 15:00
 • Dopravný deň – osloviť p. Juraja Barlu – termín upresníme- zodp. RŠ

Najbližšie stretnutie 4.6.2014 streda, o 17:00 v jedálni ZŠ – hlavným bodom programu bude Deň rodiny – organizácie – rozdelenie úloh

Zapísala Zuzana Dobríková

Komentáre sú uzavreté