Farské oznamy 2.6. – 8.6.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie hodinu pred sv. omšou
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 14 Kataríny Kostúrovej.
•    V nedeľu bola zbierka na katolícke masmédiá.
•    Sviatosť manželstva hodlajú prijať Zuzana Forgáčová z Podkoníc a Giuseppe Ciliberti z Talianska.
•    Tento týždeň odchádzame na farskú púť do Medžugoria. Z tohto dôvodu farské katechézy nebudú. V prípade duchovnej potreby sa obráťte na FÚ Priechod (418 91 31, 0907 365 781) alebo FÚ Sl. Ľupča (418 73 57, 0911 270 335).

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 2.6. Féria
Utorok
3.6.
15:00
Sv. Karola Lwangu, spol
spomienka
Pohrebná sv. omša
+ Mária Kostúrová
rod. Randová
Streda
4.6.
Féria
Štvrtok
5.6.
18:00
Sv. Bonifáca, bisk. muč. + rodičia Ema a Martin Slobodník, deti Božena a Martin

Piatok
6.6.
18:00
Sv. Norberta, biskupa
ľubovoľná spomienka
+ manžel Ján a syn Ján Chaban
Detská sv. omša
Sobota
7.6.
16.00

Féria

Sobášna sv. omša
Giuseppe Ciliberti
& Zuzana Forgáčová
Nedeľa
8.6.
9:00
Nedeľa zoslanie Ducha Svätého Za všetkých farníkov

Rast a vytrvalosť v dobrom Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté