Farské oznamy 9.6. – 15.6.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 2 Jozefíny Gregorčokovej.
•    V utorok o 15:00 v Bzinách bude pohreb p. Šimona Duraja.
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti po sv. prijímaní.
•    V piatok o 16:00 katechéza pre väčšie deti.
•    V sobotu o 18:00 stretnutie mládeže.
•    Poďakovanie všetkým pútnikom a tým, ktorí nás sprevádzali modlitbou.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 9.6.
18:00
Svätodušný pondelok Na úmysel
Utorok
10.6.
18:00
Féria + Emil Patráš
Streda
11.6.
7:00
Sv. Barnabáša, apoštola + Matúš Burian a zosnulí z rodiny
Štvrtok
12.6.
18:00
Féria + rodičia Júlia a Vojtech Patráš a sestra Margita
Eucharistická adorácia
Piatok
13.6.
18:00
Sv.Antona Paduánskeho
+ z rodiny Vrábovej
Detská sv. omša
Sobota
14.6.
7:30

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

+ Mária a Emil Turčan
Nedeľa
15.6.
9:00
Najsvätejšej trojice, slávnosť
Za všetkých farníkov

Radosť a svetlo v Ducha Svätého Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté