Farské oznamy 23.6. – 29.6.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou
• V nedeľu (29.6.) bude sv. omša pri kaplnke o 9.00 hod.
• V piatok o 10:00 bude na fare „kočíkové stretnutie“ mamičiek na materskej.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 3 Emílie Beňovej.
• Katechézy, ktoré bývali počas školského roka, sa do septembra pozastavujú.
• Prosím chlapov, ktorí bývajú na dolnom konci, aby sa v sobotu večer okolo 19:30 zišli pri kaplnke a doniesli k nej lavičky z ihriska.
• Všetci sme pozvaní na EMfest na Starých Horách od Piatku do nedele. Program a bližšie informácie nájdete na stránke www.emfest.sk

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 23.6. Féria
Utorok
24.6.
18:00
Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť + Irena a Ján Stanko
Streda
25.6.
18:00
Féria + starí rodičia Očenášovci a Bulovci
Štvrtok
26.6.
18:00
Féria + z rodiny Ivaničovej (Ondriášeje)
Eucharistická adorácia
Piatok
27.6.
18:00
Najsvätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť + Emil Šajban
Sobota
28.6.
7:30

Nepoškvrneného srdca Panny Márie, spomienka

+ Peter Turčan
Nedeľa
29.6.
9:00
Sv. Petra a Pavla, apošt., slávnosť Za všetkých farníkov
(pri KAPLNKE)

Radosť z viery Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

 

Komentáre sú uzavreté