Farské oznamy 30.6. – 6.7.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie hodinu pred sv. omšou
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 3 Emílie Kukučkovej.
• V stredu 2.7. o 16:30 – putovná sv. omša nášho dekanátu vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v BB – meste.
• V sobotu pešia cyrilometodská púť do Seliec, odchod po rannej sv. omši spred kostola o cca 8:00.
• Autobus na Kalište bude odchádzať v nedeľu z námestia o 9:30 hod.
• Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojné slávenie slávnosti Najsv. Kristovho Tela a Krvi i sv. omše pri kaplnke.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 30.6. Féria
Utorok
1.7.
18:00
Féria + Stanislav Stanko
Streda
2.7.
18:00
Návšteva Panny Márie,
spomienka
+ rodičia Veronika a Viliam Flaška
Štvrtok
3.7.
18:00
Sv. Tomáša, apoštola, sviatok + rodičia Anna a Martin Ivanič
Eucharistická adorácia
Piatok
4.7.
18:00
Féria + Júlia a Vojtech Patráš
Sobota
5.7.

Sv. Cyrila a Metoda,
slávnosť

7:30 + Šimon Duraj a syn Jozef

10:30 Sv. omša v Selciach

Nedeľa
6.7.
14. nedeľa v období cez rok 9:00 Za všetkých farníkov

11:00 Sv. omša na Kališti

Poznanie Boha a lásku k nemu Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté