Farské oznamy 14.7. – 20.7.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 6 Márie Vrábovej ml.
• Srdečné poďakovanie všetkým, ktorí pripravili slávenie cyrilometodskej slávnosti na Kališti s vynikajúcim občerstvením.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
14.7.
Féria
Utorok
15.7.
18:00
Sv. Bonaventúru, bisk.
spomienka
+ Zoro Barla a rodičia Emília a Juraj
Streda
16.7.
18:00
Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka + Júlia a František Slobodník
Štvrtok
17.7.
18:00
Sv. Andreja – Svorada a Benedikta pustovníkov
spomienka
+ z rodiny Mojžišovej a Komorovej

Eucharistická adorácia

Piatok
18.7.
18:00
Féria + st. rodičia Anna a Jozef Očenáš, dcéra Mária a ostatní z rodiny
Sobota
19.7.
7:30

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

+ Anna a Jozef, Frantiček, rodičia a starí rodičia
Nedeľa
20.7.
9:00
16. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Úprimne zvedavé počúvanie Boha Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté