Farské oznamy 28.7. – 3.8.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie hodinu pred sv. omšou
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 8 Jozefy Barlovej.
• Pozvanie pre všetky deti vo veku od 7 do 15 rokov do tábora v Štiavnických Baniach od 25.8 do 29.8.2014. Prihlasovanie na fare
• 30. augusta 2014 – diecézna púť do Šaštína. Prihlasovanie v sakristii alebo na fare.
• Pod sochou sv. Antona je inštalovaná pokladnička pre chudobných. Za milodary sa zakúpia potraviny, ktoré bude farská rada rozdeľovať najchudobnejším v našej farnosti.
• 1.8.2014 o 19:00 – Pútnický festival hudby vo farskom kostole v Sl. Ľupči.
• Dnes (27.7.2014) je tretie výročie úmrtia nášho biskupa Mons. Rudolfa Baláža.
• 2. augusta možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky. Za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie) je odpustkovým úkonom nábožná návšteva kostola s modlitbou Otče náš, Verím v Boha a modlitbou na úmysel Sv. Otca.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
28.7.
15:00
Féria + Emília Valentová, pohrebná sv. omša
Utorok
29.7.
18:00
Sv. Marty,
spomienka
+ Anna a Viliam Očenáš
Streda
30.7.
18:00
Féria Poďakovanie za roky života a prosba o Božie požeh. pre rodinu Slobodníkovú
Štvrtok
314.7.
18:00
Sv. Ignáca z Loyoly
spomienka
+ Anna a Ladislav Kostúr a matka Mária
Eucharistická adorácia
Piatok
1.8.
18:00
Sv. Alfonza de Liguori,
spomienka,
1. piatok v mesiaci
Poďakovanie za roky života s prosbou o Božiu pomoc pre celú rodinu
Sobota
2.8.
7:30

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

Poďakovanie za Božiu pomoc pre rodinu Ulbrikovú
Nedeľa
3.8.
9:00
18. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Radosť z viery Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté