Farské oznamy 11.8. – 17.8.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 10 Márie Ivaničovej.
•    Tábor pre deti vo veku od 7 do 15 rokov v Štiavnických Baniach od 25.8 do 29.8.2014. Odovzdanie prihlášok najneskôr do utorka na fare. Večer po sv. omši bude prípravné stretnutie animátorov.
•    30. augusta 2014 – diecézna púť do Šaštína. Prihlasovanie v sakristii alebo na fare.
•    Pod sochou sv. Antona je inštalovaná pokladnička pre chudobných. Za milodary sa zakúpia potraviny, ktoré bude farská rada rozdeľovať najchudobnejším v našej farnosti.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
11.8.
Sv. Kláry, panny, spomienka
Utorok
12.8.
18:00
Féria + Ján Bobák
Streda
13.8.
18:00
Féria + rodičia Mária a Pavol Kostúr a deti
Štvrtok
14.8.
18:00
Sv. Maximiliána Kolbe, spomienka Prosba za Božie požehnanie pre rodinu Barlovú
Eucharistická adorácia
Piatok
15.8.
18:00
Nanebovzatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok Za všetkých farníkov
Sobota
16.8.
7:30

Sv. Štefana Uhorského, Ľubovoľná spomienka

+ Júlia, Anna a Pavel
Nedeľa
17.8.
9:00
20. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Chcieť šťastie blížneho Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté