Farské oznamy 25.8. – 31.8.2014

kostol_ikonaNP V tomto týždni idem na sympózium kánonického práva na Spišskú kapitulu. Z toho dôvodu budú zmenené časy sv. omší v týždni. V prípade duchovnej potreby sa obráťte na FÚ Priechod (418 91 31, 0907 365 781) alebo FÚ Sl. Ľupča (418 73 57, 0911 270 335).
• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 12 Jany Gregorovej.
• 30. augusta 2014 – diecézna púť do Šaštína. Odchod autobusu o 6:00 z námestia. Pripravme si 12 eur. Zoznam pútnikov visí na nástenke v kostole. Ak sa niekto z prihlásených odhlási, nech si nájde za seba náhradu.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
25.8.
Féria
Utorok
26.8.
17:00
Féria + Emília a Anton Barla
Streda
27.8.
17:00
Sv. Moniky, spomienka + Ján Gregor a ostatní z rodiny
Štvrtok
28.8.
18:00
Sv. Augustína, bisk., spomienka + Anna a Juraj Turčan, Anna a Ondrej Chmelko
Piatok
29.8.
18:00
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Forgáčovú
Sobota
30.8.
Diecézna púť to Šaštína
Nedeľa
31.8.
9:00
22. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov
(Veni Sancte)

Stotožňovanie sa s poznaním viery Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté