Pozvánka na ZRPŠ

skolaPozývame všetkých rodičov a známych na plenárne ZRPŠ, a následne aj triedne, v stredu, dňa 17.9.2014 o 17.00 hod v jedálni ZŠ.

Program:1.)    Organizácia( zmeny, novinky) v šk. roku 2014/2015

2.)    Novela šk. zákona, financovanie našej školy
3.)    +, – málotriednych škôl
4.)    Vyhodnotenie akcií, poďakovanie
5.)    Porovnanie žiakov s inými školami, testy
6.)    Odsúhlasenie sponzorského príspevku
7.)    2% dane
8.)    Diskusia (návrhy na zlepšenie, pripomienky rodičov)

Komentáre sú uzavreté