Farské oznamy 22.9. – 28.9.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 3 Emílie Beňovej.
• V piatok o 16:00 stretnutie pre deti po 1. Sv. prijímaní.
• Ohlášky: manželstvo mienia uzavrieť Petra Barlová z Podkoníc a Juraj Dávid zo Slovenskej Ľupče.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
22.9.
Utorok
23.9.
18:00
Sv. pátra Pia, kňaza,
spomienka
+ Daniel Babjak, 1. výročie
Streda
24.9.
7:00
Výročie posviacky katedrálneho chrámu
sv. Františka Xaverského
sviatok
Poďakovanie za Božie požehnanie
pri životnom jubileu
Štvrtok
25.9.
18:00
Féria + Lýdia a Jozef Budaj
Eucharistická adorácia
Piatok
26.9.
18:00
Sv. Kozmu a Damiána, ľubovoľná spomienk Prosba o Božie požehnanie rodinám Beňovej, Bittnerovej a Beňdíkovej
Sobota
27.9.
16:00
Sv. Vincenta de Paul, spomienka Sobášna sv. omša Petra Barlová a Juraj Dávid
Nedeľa
28.9.
9:00
26. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Vynaliezavosť s pokorou Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté