Farské oznamy 13.10. – 19.10.2014

kostol_ikonaNP• Na budúcu nedeľu máme zbierku na misie. Popoludní o 14:00 pôjdeme spoločne na Vrchy modliac sa ruženec a litánie, kde bratia kapucíni posvätia nový kríž na mieste starého.
• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Márie Vrábovej ml.
• V utorok po sv. omši bude na fare stretnutie lektorov.
• V piatok o 10:00 na fare bude „kočíkové stretko“ pre mamičky.
• V piatok o 16:00 na fare katechéza pre deti.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
13.10.
Féria
Utorok
14.10.
18:00
Féria + Ján Jamrich
Streda
15.10.
7:00
Sv. Terézie od Ježiša, spomienka + František Flaška
Štvrtok
16.10.
18:00
Féria + Ivan Strečok
Eucharistická adorácia
Piatok
17.10.
18:00
Sv. Ignáca Antiochijského,
spomienka
Poďakovanie za Božie požehnanie pre rodinu Turčanovú
Detská sv. omša
Sobota
18.10.
7:30
Sv. Lukáša, evanjelistu,
sviatok
+ starí rodičia Bobákovci a Šípkovci
Nedeľa
19.10.
9:00
29. nedeľa v období cez rok
(Misijná nedeľa)
Za všetkých farníkov

O 14.00 hod. posviacka nového kríža na Plešiach

Schopnosť prijímať Božie dary Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

 

 

Komentáre sú uzavreté