Farské oznamy 20.10. – 26.10.2014

kostol_ikonaNPSpovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
Starostlivosť o kostol má skupina č. 7 Vladimíry Turčanovej.
• V piatok o 16:00 na fare katechéza pre deti.
• V nedeľu bola zbierku na misie.
• V nedeľu popoludní sme s bratmi kapucínmi posvätili nový kríž na vrchoch. 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
20.10.
Féria
Utorok
21.10.
18:00
Féria + Peter Flaška
Streda
22.10.
7:00
Féria + Ján Fodor, rodičia a brat Jozef
Štvrtok
23.10.
18:00
Sv.Jána Kapistránskeho,
ľubovoľná spomienka
+ Helena a František Patráš a Jolana
Eucharistická adorácia
Piatok
24.10.
18:00
Féria + Anna Bittnerová a syn Jozef
Detská sv. omša
Sobota
25.10.
7:30
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka + Pavol Dobrík
Nedeľa
26.10.
9:00
30. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Radosť zo svedectva viery Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté