Farské oznamy 27.10. – 2.11.2014

kostol_ikonaNPSpovedanie hodinu pred sv. omšou.
Starostlivosť o kostol má skupina č. 7 Vladimíry Turčanovej.
• V piatok o 16:00 na fare katechéza pre deti.
Zbierka na misie činila 240 eur. Všetkým obetujúcim vďaka.
• Od 1. do 8. novembra získavame odpustky za duše v očistci: sv. spoveď, každý deň sv. prijímanie, vzbudenie si odklonu od hriechu, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci (Verím v Boha) a na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas’ a Sláva).
• V nedeľu 9. novembra oslávime patróna nášho kostola a farnosti, sv. Martina. Slávnostným kazateľom bude vdp. Pavol Prieboj. Po sv. omši budeme mať pred kostolom hodové agapé (prosím ženy, aby napiekli koláče). Popoludní o 15:00 bude v kostole gitarový koncert.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
27.10.
Féria
Utorok
28.10.
18:00
Sv. Šimona a Júdu, ap., sviatok + Anna Kostúrová a starí rodičia
Streda
29.10.
7:00
Féria + Drahoslav Valent
Štvrtok
30.10.
18:00
Sv.Jána Kapistránskeho,
ľubovoľná spomienka
+ Anna Kremnická a dcéra Anna
Eucharistická adorácia
Piatok
31.10.
18:00
Féria + Ján Mojžiš
Detská sv. omša
Sobota
1.11.
9:00
Všetkých svätých
Slávnosť, prikázaný sviatok
Za všetkých farníkov
Nedeľa
2.11.
Spomienka na všetkých verných zosnulých 9:00 Za všetkých farníkov

15:00 Za všetkých zosnulých (na cintoríne)

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté