Farské oznamy 17.11. – 23.11.2014

kostol_ikonaNP• V tomto týždni idem na duchovné cvičenia do Badína. Časy sv. omší budú počas týždňa zmenené. V prípade duchovnej potreby sa obráťte na FÚ Priechod (418 91 31, 0907 365 781) alebo FÚ Sl. Ľupča (418 73 57, 0911 270 335)
• Starostlivosť o kostolskupina č. 10 Márie Ivaničovej.
• V piatok o 16:00 na fare katechéza pre deti.
• Farská ofera činila 420 eur. Vďaka všetkým obetujúcim.
• Dnes máme zbierku na seminár.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
17.11.
Sv. Alžbety Uhorskej
spomienka
Utorok
18.11.
17:00
Féria + Alžbeta a Cyril Jamrich a syn Cyril
Streda
19.11.
Féria Úmysel odslúžený na duchovných cvičeniach: +Anna a Andrej Gregorčok a rodičia
Štvrtok
20.11.
17:00
Féria + otec Ján Gašparík a starí rodičia
Piatok
21.11.
18:00
Obetovanie Panny Márie
spomienka
+ Anna a Ján Budaj a rodičia
Detská sv. omša
Sobota
22.11.
7:30
Sv. Cecílie, panny, muč.
spomienka
+ rodičia a manžel (č.d. 315)
Nedeľa
23.11.
9:00
Nedeľa Krista Kráľa – 34. nedeľa v obd. cez rok Za všetkých farníkov

Aktívne rozvíjanie Božích darov Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté