Farské oznamy 24.11. – 30.11.2014

kostol_ikonaNP Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
Starostlivosť o kostol má skupina č. 11 Renaty Budajovej.
• V piatok o 10:00 bude na fare „kočíkové stretko“ pre mamičky.
• V piatok o 16:00 na fare katechéza pre deti.
• Zbierka na seminár činila 180 eur. Vďaka všetkým obetujúcim.
• Na budúcu nedeľu máme zbierku na charitu.
• ZŠ s MŠ usporiada 5. 12. 2014 v kresťanskom dome VIANOČNÉ TRHY. Prosíme všetkých šikovných Podkoničanov, aby prispeli svojim vianočným výrobkom (vianočné ozdoby, svietniky, pečivo, rôzne ručne vyrobené výrobky a iné), ktoré si budú môcť návštevníci vianočných trhov zakúpiť a výťažok bude venovaný MŠ na novú podlahu do šatne. Vianočné výrobky môžete priniesť do školy, na obecný úrad alebo v deň konania trhov do kresťanského domu.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
24.11.
Sv. Ondreja Dung Laka a spoločníkov, mučeníkov
spomienka
Utorok
25.11.
18:00
Sv. Kataríny Alexan. muč.
ľubovoľná spomienka
+ Peter Turčan a pozostalá rodina
Streda
26.11.
7:00
Féria + Pavol Dobrík
Štvrtok
27.11.
18:00
Féria + Anna a Emil Šajban (20. výročie)
Eucharistická adorácia
Piatok
28.11.
18:00
Féria Poďakovanie za Božie požehnanie s prosbou o pomoc Milanovi Randovi st.
Detská sv. omša
Sobota
29.11.
7:30
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
+ rodičia Mária Július Barla a syn Ján
Nedeľa
30.11.
9:00
1. adventná nedeľa Za všetkých farníkov

Krista na prvom mieste Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté