Farské oznamy 22.12. – 28.12.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie v utorok a v stredu (pol) hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 2 Kataríny Hošalovej.
• Koledníci Dobrej noviny budú roznášať zvesť o Spasiteľovi 25.12. po sv. omši do cca 15:00 hod.
• Betlehemské svetlo si už dnes môžete odniesť do svojich príbytkov.
• Poďakovanie ženám za obed po spovedaní a dievčatám za poriadenie fary.
• V piatok, sobotu a nedeľu po sv. omšiach začneme požehnávať príbytky.
• V sobotu večer 27.12. o 19:15 sa budeme v Rádiu Lumen modliť ruženec; prosím o zorganizovanie dobrovoľníkov.
• Vianočné pohľadnice za dobrovoľný príspevok na podporu referenda o dôstojnosti manželstva a rodiny (7.2.2015).

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
22.12.
Féria
Utorok
23.12.
18:00
Féria + Anna Turčanová, 1. výročie
Streda
24.12.
6:00
Féria, končí sa adventné obdobie + Anna Slobodníková
Rorátna sv. omša
Štvrtok
25.12.
Narodenie Pána, 
Slávnosť s oktávou
0.00 Na úmysel celebranta10.00 Za všetkých farníkov
Piatok
26.12.
9:00
Sv. Štefana, 1. mučeníka
sviatok
+ Mária a Matúš Barla, brat Ján a manželka
Sobota
27.12.
7:30
Sv. Jána, ap. a evanjelistu + Anna a Jozef Gregorčok, č.d. 89
Nedeľa
28.12.
9:00
Nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie, Jozefa Za všetkých farníkov

Čas pokoja a radosti Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté