Silvestrovské oslavy

logo-dposrV tomto sviatočnom období plnom osláv, prianí zdravia a všetkého dobrého Ministerstvo vnútra spolu s prezídiom Hasičského a záchranného zboru a Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky opäť upozorňujú, nie len na bežné bezpečnostné požiadavky pri používaní vykurovacích telies, ale s blížiacimi sa oslavami konca roka aj na bezpečnosť pri používaní zábavnej pyrotechniky aj na nový zákon 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v §53 hovorí, že:
„Pyrotechnický výrobok kategórie 2, 3, P1 a T1 je zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 200m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov.“
Je to nový zákonný predpis, ktorý je potrebné brať na vedomie a dodržiavať, tak ako všetky ostatné zákon SR a aj tu platí staré známe „neznalosť zákona neospravedlňuje“.

S prianím príjemného a bezpečného vstupu so nového roku,
kolektív DHZ.

Komentáre sú uzavreté