Farské oznamy 5.1. – 11.1.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 4 Emílie Kukučkovej.
• Koledníci Dobrej noviny vykoledovali 1.313 eur. Pokladnička na tento účel je vzadu v kostole ešte do 6.1.2014.
• Farská ofera na Božie narodenie činila 330 eur. Všetkým obetujúcim srdečná vďaka.
• V piatok o 16:00 bude katechéza pre deti.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
5.1.
Féria
Utorok
6.1.
9:00
Zjavenie Pána
Slávnosť, prikázaný sviatok
Za všetkých farníkov
Streda
7.1.
7:00
Féria + František Očenáš ml., Júlia a Pavol Očenáš
Štvrtok
8.1.
18:00
Féria + rodičia Anna a Alexander, deti a starí rodičia
Piatok
9.1.
18:00
Féria + Pavel Dobrík
Sobota
10.1.
7:30
Féria Na úmysel
Nedeľa
11.1.
9:00
Krst Krista Pána,
Končí sa vianočné obdobie
Za všetkých farníkov

Rast vo viere a láske Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté