Farské oznamy 12.1. – 18.1.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 5 Anny Turčanovej.
• V piatok o 10:oo bude na fare „kočíkové stretko“ pre mamičky na materskej.
• V piatok o 16:00 bude katechéza pre deti.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
12.1.
Féria
Utorok
13.1.
18:00
Féria + František Očenáš st., Anna a Pavol Vráb
Streda
14.1.
7:00
Féria Prosba o Božie požehnanie pre sestru Benjamínu a sestru Fabiánu
Štvrtok
15.1.
18:00
Féria Poďakovanie za 20. výročie manž. Gregorovcov a 50. výročie manželov Čupkovcov
Piatok
16.1.
18:00
Féria + Júlia a Ján Kostúr a deti
Sobota
17.1.
7:30
Sv. Antona, opáta,
spomienka
+ Janka Bošeľová
Nedeľa
18.1.
9:00
2. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Správnu nábožnosť Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté