Farské oznamy 19.1. – 25.1.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Márie Vrábovej ml.
• V piatok o 16:00 bude katechéza pre deti.
• Nahlásenie pútnikov do Mexika (9.-20.11.2015)
• Pozvánka na duchovnú obnovu: 30.1-1.2.2015 na Španej Doline. 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
19.1.
Féria
Utorok
20.1.
18:00
Féria + Mária a Ján Očenáš a deti
Streda
21.1.
7:00
Sv. Agnesy, panny muč.
spomienka
+ rodičia Mária a Pavol Ivanič
Štvrtok
22.1.
18:00
Féria Poďakovanie za Božiu pomoc a prosba o ďalšie milosti
Eucharistická adorácia
Piatok
23.1.
18:00
Féria + Rozália a Daniel Babjak, syn Peter a ostatní z rodiny Babjakovej, Strmeňovej a Chladnej
Detská sv. omša
Sobota
24.1.
7:30
Sv. Františka Saleského
spomienka
+ Libor Očenáš
Nedeľa
25.1.
9:00
3. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Odpoveď na Božie volanie a poslanie Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté