Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

obecné zastupiteľstvo PodkonicePozývam vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva dnes o 18:00 hod vo veľkej zasadačke obecného úradu. Zasadnutie je verejné. Na programe obecného zastupiteľstva č. 2 bude:

  1. Otvorenie
  2. Voľba členov komisii OZ
  3. Odpredaj obecnej Multicary
  4. Predstavenie ponúk na kúpu motorového vozidla a spôsobu financovania
  5. Stavebné úpravy umývárne v objekte telocvične pri ZŠ a MŠ
  6. Pošta partner
  7. Registračná pokladňa na obecný úrad
  8. Základná škola
  9. Rôzne
  10. Diskusia

Záver

Komentáre sú uzavreté