Farské oznamy 23.2. – 1.3.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 11 Renaty Budajovej.
• Zbierka na charitu činila minulú nedeľu 170 eur.
• Modlitba krížovej cesty v piatok (o 17.30 hod.) a v nedeľu (14.00 hod.)
• V piatok o 16:00 hod. bude na fare katechéza pre deti.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
23.2.
Féria
Utorok
24.2.
18:00
Féria + František Šípka, rodičia a brat Ivan
Streda
25.2.
7:00
Féria + Nelka a Juraj Ondriaš
Štvrtok
26.2.
18:00
Féria Poďakovanie za Božie požehnanie a zdravie pre Pavla s rodinou
Eucharistická adorácia
Piatok
27.2.
18:00
Féria + rodičia Martin a Júlia a syn Ján
Detská sv. omša
17:30 krížová cesta
Sobota
28.2.
7:30
Féria Poďakovanie a prosba za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Petra a Matúša
Nedeľa
1.3.
9:00
2. pôstna nedeľa Za všetkých farníkov
14:00 krížová cesta

Víťazstvá v každodenných zápasoch Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté