Verejné obstarávanie – výzva

Podkonice logoVýzva na predloženie ponuky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. na predmet zákazky : 1. Identifikácia obstarávateľa: Verejným obstarávateľom je Obec Podkonice, ktorá zabezpečuje prípravu a realizáciu procesu verejného obstarávania súvisiaceho s predmetom obstarávania

Názov: Obec Podkonice
Kontaktná osoba: Ing. Michal Vráb, starosta obce

Sídlo
Obec (mesto): Podkonice Ulica: Podkonice Telefón: 0905 865 594

Elektronická pošta: starosta@podkonice.sk

Kontaktná osoba pre VO: Alexander Rumanovský Telefón: +421 905 291 561
Elektronická pošta: rumanovskybb@gmail.com

2. Zmluva: Kúpna zmluva.

IČO: 00313670

PSČ: 976 41 Číslo: 178

Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný k predloženiu návrhu zmluvy.

Presné podmienky VO nájdete v Vyzva na predlozenie ponuky_auto

Komentáre sú uzavreté