Vypaľovanie porastov

logo-dposrV súvislosti s udalosťami uplynulých dní považujem za vhodné zverejniť nasledovné riadky na tému vypaľovania a jarných požiarov.
S príchodom jari a teplejšieho počasia sa aj tento rok prichádza vypaľovanie trávy a bylinných porastov. V mnohých prípadoch, sa však takéto vypaľovanie končí zásahom hasičov.
Preto si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko faktov:
– Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až do výšky 16 596 eur.
– Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ môže spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len na základe písomného súhlasu, ktorý vydá Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
– Každý fajčiar by si mal uvedomiť, že odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť, najmä v jarnom období, pre ktoré je charakteristický prudký vietor (u nás to platí obzvlášť), vznik požiaru s obrovskými materiálnymi škodami.
– Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania ohňov a ak zakladať oheň, tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa kameňmi, alebo iným vhodným spôsobom.
– Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí.
– Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, sú povinní dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.
V súvislosti s vyššie uvedeným si treba uvedomiť, že každý, kto začína s vypaľovaním, sa správa nezodpovedne, bezohľadne a taktiež porušuje zákon o ochrane pred požiarmi. Vzhľadom k výraznému nárastu počtu požiarov v prírodnom prostredí počas jarných dní, ktoré sú spôsobené pálením biologického odpadu, drevín, ale taktiež plošným vypaľovaním porastov, hasiči opätovne varujú pred nebezpečenstvom jarného spaľovania suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov a vypaľovania trávnatých porastov.
Venujte prosím pár chvíľ aj prečítaniu priložených letákov, venovaných danej problematike.

vypalovanie1_big vypalovanie2_big vypalovanie3_big

 

Komentáre sú uzavreté