Farské oznamy 30.3. – 5.4.2015

VelkyTyzden• Spovedanie: do štvrtku pol hodinu pred sv. omšou. Chorých budem spovedať v piatok 10.4.2015.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 3 Emílie Beňovej.
• Na Veľký piatok bude po obradoch vystavená Eucharistia v Božom hrobe k osobnej poklone až do 18:00 hod. V tento deň zachovávame prísny pôst.
• Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti. Eucharistia bude vyložená od 10:00 h. Na večernú vigíliu si doneste sviečky.
• Na Veľkonočnú nedeľu bude farská ofera.
• Vzadu v kostole si môžete zobrať veľkonočné číslo časopisu Xaver.
• Od dnes až do štvrtku máme mimoriadnu zbierku na prenasledovaných kresťanov.
• Poďakovanie ženám za upratovanie fary a obed po spovedaní.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
30.3.
15:00
Pondelok Veľkého týždňa  + Vladimír Turčan, pohrebná sv. omša
Utorok
31.3.
15:00
Utorok Veľkého týždňa + Františka Speváková, pohrebná sv. omša
Streda
1.4.
18:00
Streda Veľkého týždňa + František, rodičia a ostatní z rodiny
Štvrtok
2.4.
Zelený štvrtok 9:30 – BB – mesto
sv. omša svätenia olejov
18.00 – Podkonice
+ rodičia Júlia a Juraj Ivanič
Piatok
3.4.
15:00
Veľký piatok 11:00 krížová cesta
15:00 obrady Veľkého piatku
Sobota
4.4.
20:00
Biela sobota + Irena a František, nedožit. 100 rokov
Nedeľa
5.4.
10:00
Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania Za všetkých farníkov

Duchovné prežitie Veľkého týždňa Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté