Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

rokovanie obecneho zastupitelstva podkonice januar 2015Pozývam vás na pravidelné rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu o 17,30 vo veľkej zasadačke obecného úradu. Program bude nasledovný:

1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu nového poslanca obce
3. Voľba pracovných komisií
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014
5. Záverečný účet obce za rok 2014
6. Rozpočtové opatrenie č. 2 – schválenie nákupu tlačiarne a fotopasce
7. Určenie rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce
8. Vyúčtovanie nájmu lesa za rok 2014 
9. Štatút podkonického spravodaja
10. Verejné obstarávanie automobilu
11. Dopravný passport 
12. Drogy v Podkoniciach
13. Škola
14. ČOV

15. Diskusia

16. Rôzne
17. Záver

Komentáre sú uzavreté