Farské oznamy 20.4. – 26.4.2015

kostol_ikonaNPSpovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Márie Vrábovej ml.
• V piatok o 10:00 bude „kočíkové stretko“ pre mamičky na materskej.
• V piatok o 16:00 bude katechéza pre deti.
• Na budúcu nedeľu bude ofera na kňazský seminár.
• Prosím tých, ktorí majú video alebo fotky interiéru kostola z obdobia rokov 1987 – 1994, aby ich požičali farskému úradu za účelom rekonštrukcie interiéru kostola.
• V sobotu 16. mája 2015 bude v Sl. Ľupči celodenný kurz pre lektorov.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
20.4.
Féria
Utorok
21.4.
18:00
Sv. Anzelma, biskupa
Spomienka
+ rodičia Mária a Emil Slobodník a syn Ján
Streda
22.4.
7:00
Féria + rodičia Vilma a Ondrej Kmeť, deti a starí rodičia
Štvrtok
23.4.
18:00
Sv. Vojtecha, bisk. muč.
spomienka
+ manžel Ivan Kostúr
Eucharistická adorácia
Piatok
24.4.
18:00
Sv. Juraja, mučeníka
ľubovoľná spomienka
+ Mária Valentová, 1. výročie
Detská sv. omša
Sobota
25.4.
7:30
Sv. Marka, evanjelistu
sviatok
Poďakovanie za Božiu pomoc a prosba o ďalšie milosti pre Annu
Nedeľa
26.4.
9:00
Štvrtá veľkonočná nedeľa Za všetkých farníkov

Dôveru v Božieho Zástancu Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté