Rodičovské združenie

skola_logoPozývame rodičov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 13.5.2015 o 17.00 v jedálni ZŠ.
Program:

1. zmena RŠ, výberové konanie
2. Deň matiek 17.5.2015
3. Tonkovičove folklórne slávnosti – 31.5.(stánok)
4. Plavecký MŠ 25.5.- 29.5. Fuggerov dvor
5. Plavecký ZŠ 26. 5. – 3. 6. Štiavničky
6. rôzne (Daffer – zošity,  vyhodnotenie dotazníka, súťaž Ľupčiansky čitárik)

Komentáre sú uzavreté