Farské oznamy 18.5. – 24.5.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 10 Márie Ivaničovej.
• V piatok o 10:00 bude na fare „kočíkové stretko“ mamičiek na materskej.
• V piatok o 16:00 bude na fare katechéza pre deti.
• Každý piatok pozývame na detské sv. omše.
• Poďakovanie lektorom, ktorí sa zúčastnili kurzu v Sl. Ľupči.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
18.5.
Féria
Utorok
19.5.
18:00
Féria + Jozef Kostúr
Streda
20.5.
7:00
Féria Poďakovanie za dožité roky s prosbou
o Božiu pomoc
Štvrtok
21.5.
18:00
Féria + Alžbeta, Ján a starí rodičia
Eucharistická adorácia
Piatok
22.5.
18:00
Féria + Irena a Ján Barla, č.d. 343
Detská sv. omša
Sobota
23.5.
7:30
Féria Poďakovanie za 60 rokov života Jozefíny
Nedeľa
24.5.
9:00
Nedeľa zoslania Ducha Svätého Za všetkých farníkov

Múdre rozhodovanie Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté