Farské oznamy 1.6. – 7.6.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 12 Jany Gregorovej.
• V piatok o 16:00 bude na fare katechéza pre deti.
• Ohlášky: sviatosť manželstva v Starej Ľubovni mienia prijať Michal Sipko zo Starej Ľubovne a Michaela Majerová z Podkoníc.

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
1.6.
Sv. Justína, mučeníka
spomienka
Utorok
2.6.
18:00
Féria + Jozef Turčan, 10. výročie
Streda
3.6.
7:00
Sv. Karola Lvangu a spoločníkov, mučeníkov
spomienka
+ František Flaška
Štvrtok
4.6.
17:00
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Slávnosť, prikázaný sviatok
Za všetkých farníkov
Eucharistická procesia
Piatok
5.6.
18:00
Sv. Bonifáca, bisk. muč.
Spomienka, 1. piatok
+ Emília Mojžišová,
5. výročie
Sobota
6.6.
7:30
Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka
Poďakovanie s prosbou o Božiu pomoc
Nedeľa
7.6.
9:00
10. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Vieru v zjaveného Boha Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté