Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

Podkonice logoPozývam vás na rokovanie obecného zastupiteľstva v stredu 10. júna 2015 na Chatu na Plešiach. Okrem iných dôležitých bodov budeme preberať aj žalobu občana a poslanca Ivana Barlu voči obci Podkonice. Presný program a dôvodovú správu nájdete vo vnútri článku.

 1. Otvorenie
 2. Voľba členov komisií OZ
 3. Kontrola predchádzajúcich uznesení
 4. Vyúčtovanie lesa za rok 2014
 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. Polrok 2015
 6. Plán zastupitelstva na II. Polrok 2015
 7. Žaloby Ivana Barlu voči Obci Podkonice
 8. Investičné zámery na II. polrok 2015
 9. Projekt Envirofond
 10. Projekt ihrisko multifunkčné
 11. Členstvo v OOCR Banská Bystrica
 12. Odstavná plocha pre autá v školskom areáli
 13. Odstránenie zábradlí pred OU a na námestí
 14. ČOV – predloženie dokladov z StVPS za prevádzkovanie za roky 2012-2014
 15. Nový člen redakčnej rady
 16. Nakup privesneho vozika
 17. GPS monitorovanie vozidla
 18. Odpredaj obecnej multikáry Ivanovi Barlovi
 19. Schvalenie spoločného obecného úradu sociálnych služieb
 20. Rôzne
 21. Diskusia
 22. Záver

Celé znenie dôvodovej správy (materiálu na rokovanie obecného zastupiteľstva pripraveného obecným úradom) k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF.

 

Komentáre sú uzavreté