Farské oznamy 8.6. – 14.6.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 13 Kataríny Kostúrovej.
• V piatok o 16:00 bude na fare katechéza pre deti.
• V sobotu o 11:00 „výročná“ opekačka pre deti po 1. sv. prijímaní
• Ohlášky: sviatosť manželstva mienia prijať Ladislav Toldy z Levíc a Zuzana Hošalová z Podkoníc.
• Prosím OÚ, aby zabezpečil prenos lavičiek ku kaplnke.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
8.6.
Féria
Utorok
9.6.
18:00
Féria + Pavel Dobrík
Streda
10.6.
7:00
Féria + Matúš Burian
Štvrtok
11.6.
18:00
Sv. Barnabáša, apošt.
spomienka
+ Emil Patráš
Eucharistická adorácia
Piatok
12.6.
18:00
Najsv. srdca Ježišovho, 
slávnosť
+ Stanislav Stanko
Sobota
13.6.
7:30
Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
spomienka
Prosba o Božie požehnanie pre rodinu Turčanovú
Nedeľa
14.6.
9:00
11. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov
Svätá omša pri kaplnke

Počúvanie Božieho Slova Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté