Farské oznamy 15.6. – 21.6.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 1 Jozefíny Gregorčokovej.
• V piatok o 16:00 bude na fare katechéza pre deti.
• Ohlášky: sviatosť manželstva mienia prijať Ladislav Toldy z Levíc a Zuzana Hošalová z Podkoníc.
• Prosím mladé rodiny z dolného konca, aby prevzali starosť o kaplnku a prípravu na sväté omše. Poďakovanie Barlovcom za prípravu priestoru pri kaplnke na sv. omšu.
• V nedeľu 28.6. o 11:00 hod. bude slávnostná cyrilometodská sv. omša na Kališti.
• V nedeľu 14.6. bola zbierka na DCM Maják na Španej Doline.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
15.6.
Féria
Utorok
16.6.
18:00
Féria Poďakovanie za Božie požehnanie manželov Beňovcov
Streda
17.6.
7:00
Féria + starí rodičia Anna a Juraj Ivanič, synovia a ostatní z rodiny
Štvrtok
18.6.
18:00
Féria Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre rodinu Barlovú
Eucharistická adorácia
Piatok
19.6.
18:00
Féria + Rozália a Daniel Babjak, syn Peter a ostatní z rodiny
Sobota
20.6.
7:30
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka + Anton Vráb
Nedeľa
21.6.
9:00
12. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Citlivé a čisté srdce Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté