45.výročie ZŠ s MŠ – poďakovanie

Stretnutie po 45. rokoch ZŠ s MŠ PodkoniceV nedeľu, 21.6.2015 sme na školskom dvore spoločne oslávili 45.výročie otvorenia ZŠ s MŠ v Podkoniciach. S podporou Obecného úradu, pani učiteliek, a hlavne nápadov predsedníčky rady školy Márie Zátrochovej sa akcia vydarila. Počasie nám prialo, a preto sme sa mohli zabaviť pri milom programe našich žiakov a škôlkárov.

Stretnutie zahájil starosta obce Ing. Michal Vráb, ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí. Pekným slovom nám fungovanie školy priblížili pani Mária Čemanová – dcéra pána učiteľa Alfonza Mojžiša a Jozef Pikula ml. – syn 1.riaditeľa ZŠ s MŠ.

Veľká vďaka patrí najmä hosťom, ktorí prijali pozvanie a spolu so súčasným personálom si zaspomínali na staré časy. Veľké ďakujem patrí aj ostatným bývalým a súčasným pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, ktorí nemalou mierou prispeli k fungovaniu školy.

45. výročie ZŠ s MŠ PodkonicePoďakovať sa chcem všetkým sponzorom, ktorí krásnymi a hodnotnými cenami prispeli do tomboly (Apartmány Tále – Juraj Frogoň; Reštaurácia Tríbel, starosta obce Ing. Michal Vráb, Poľnohospodárske družstvo Podkonice, Obecný úrad, M-šport Mesík, pán farár Jozef Kuneš, Kaderníctvo Beáta Slobodníková, firma Nera, Farma B+B, rodina Zátrochová a Luptáková, Družstvo chovateľov oviec, Milan Barlík).

V neposlednom rade ĎAKUJEM všetkým, ktorí zakúpením tombolových lístkov a dobrovoľným príspevkom nemalou mierou podporili výmenu vstupných dverí do ZŠ s MŠ (427 €). Taktiež ďakujem našej mládeži za asistenciu pri športových stanovištiach a dvom „pionierom“, ktorí mi pomáhali pri predaji tomboly. Pri vstupe nás vítali súrodenci Terezka a Martin Halajovci a krásnym spevom spríjemnili program bývalá žiačka Kika Vajdová a pani učiteľka Zuzana Polónyová. Deti si mohli čas spríjemniť s tímom spoločenských hier z Ihrysko.sk a mobilným detským dopravným ihriskom z cykloadventure.sk.

Zuzana Polónyová PodkoniceObčerstvenie zabezpečovala reštaurácia Tríbel, ktorej personálu ďakujeme za výbornú pizzu a príjemnú obsluhu. Pohostenie pre našich hostí pripravili mamičky škôlkárov – Miriam Kostúrová a Renáta Svobodová (Jamrichová).

Kvetinovú výzdobu ako aj kvety pre pani učiteľky zabezpečil Dušan Koctúr kyticeonline.sk, ktorý fotoaparátom zachytil všetky detaily akcie. Za kvety ďakujeme aj slečne Anne Turčanovej.

Po vystúpení detí sa slávnostne rozkrájala krásna a výborná 3-poschodová torta od osvedčenej cukrárky Katky Fodorovej. Katka, ďakujeme!

O hudobnú a zvukovú réžiu sa nám postaral Ivo Petrík s asistenciou, za čo mu touto cestou chcem poďakovať.

Ďakujem patrí aj za pomoc pri technickom zabezpečení celého podujatia Jaroslavovi Kostúrovi, Petrovi Polónymu, Róbertovi Valentovi a Hasičskému zboru pri organizovaní dopravy. Miške Slovákovej a Lucii Petríkovej ďakujeme za pomoc pri tvorbe návrhu vstupných dverí do ZŠ.

Jozef Pikula na 45. výročí ZŠ s MŠ Podkonice

Poďakovať za spoluprácu chcem aj ročníkovým vedúcim pri oslovovaní svojich spolužiakov v súťažných ročníkoch, a hlavne všetkým žiakom, ktorí nezabudli na korene svojho vzdelania a prišli osláviť 45.výročie svojej školy.

Pár údajov zo štatistiky, ktorú spracovala Mária Zátrochová, sa nachádza  v ďalšom článku.

Súťaž o najpočetnejšie zastúpenie ročníka vyhrali:

1.miesto – ročník 1967/68 – 57,44 %

2.miesto – ročník 1968/69 – 53,84 %

3.miesto – ročník 1970/71 – 52,63 %

Všetkým, ktorí nestihli prísť a zúčastniť sa na oslavy 45.výročia svojou účasťou, dávam do pozornosti možnosť podporiť výmenu dverí ZŠ s MŠ dobrovoľným príspevkom.

Číslo účtu obecného úradu: SK80 0200 0000 0000 1722 2312

VS: 1111111111

ŠS: 0558

Popis: dvere ZŠ

Ešte raz ĎAKUJEME aj tým, ktorých sme zabudli spomenúť a patria do „ZRPŠ“ a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia v NAŠEJ ŚKOLE.

Za organizačný tím 45. výročia  (členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ v Podkoniciach – Mária Zátrochová, Miroslava Barlová, Zuzana Dobríková, Marta Gregorová, Alena Turčanová, Linda Mesíková, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, starosta – Ing. Michal Vráb)

Vyhodnotenie súťaže o najsilnejší ročník, ktorý prišiel spolu s ďalšími fotografiami bude v ďalšom článku.

Miroslava Barlová Zúfalceje 🙂

Komentáre sú uzavreté