Farské oznamy 29.6. – 5.7.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 2 Kataríny Hošalovej.
• Pozývam žiakov a študentov ku sv. spovedi a poďakovaniu na konci školského roka, ktoré bude v utorok na záver sv. omše.

 

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
29.6.
18:00
Sv. Petra a Pavla, ap., Slávnosť, prikázaný sviatok  Za všetkých farníkov
Utorok
30.6.
18:00
Féria + Peter Turčan (celebruje dp. Martin Čabák)
Streda
1.7.
18:00
Féria + Vojtech Patráš
Štvrtok
2.7.
18:00
Návšteva Panny Márie + starí rodičia Ivaničovci a Randovci
Eucharistická adorácia
Piatok
3.7.
18:00
Sv. Tomáša, apoštola
Sviatok, 1. piatok v mesiaci
Poďakovanie za 80 rokov života Boženy Flaškovej
Sobota
4.7.
7:30
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka + Emília a Dominik Valent
Nedeľa
5.7.
9:00
Sv. Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov 9:00 Za všetkých farníkov10:30 Sv. omša v Selciach

Pokoj v pravde Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté