Prejednanie trasovania pokládky optického kábla

Skola Podkonice logoPozývame vás na začatie konania o umiestnení stavby pokládky optického vlákna z Banskej Bystrice do Podkoníc pre našu Základnú školu s Materskou školou. Ústne prejednanie sa uskutoční v utorok 14.7.2015 o 18,00 hod vo veľkej zasadačke obecného úradu. Projekt, ktorý financuje národná agentúra pre sieťové odvetvia je zadarmo pre našu školu.

Dotknuté územie pokládky bude v oblasti okolo ihriska, následne poza kaplnku a cez Nivu smerom na Školu. Viac informácií, presné plány a trasovanie ako aj náhľad do projektu je možný na obecnom úrade.

Komentáre sú uzavreté