Farské oznamy 3.8. – 9.8.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 8 Márie Čemanovej.
• Dnes (v nedeľu 2. augusta) môžeme získať vo farských kostoloch odpustky „Porciunkuly“. Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca + modlitba Verím v Boha a Otčenáš v kostole.
• Ohlášky: sviatosť manželstva v Spišskej Kapitule mienia prijať Dušan Koctúr z Podkoníc a Zuzana Poláková zo Spišského Podhradia.

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
3.8.
Féria
Utorok
4.8.
18:00
Sv. Jána M. Vianneya
spomienka
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Babjakovú a Dominovú
Streda
5.8.
18:00
Féria + rodičia Júlia a František Slobodník
Štvrtok
6.8.
18:00
Premenenie Pána, 
sviatok
+ Emília a Matúš Mrva
Eucharistická adorácia
Piatok
7.8.
18:00
Féria,
1. piatok v mesiaci
Prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Slobodníkovú
Sobota
8.8.
7:30
Sv. Dominika, kňaza
spomienka
Poďakovanie za 60 rokov života
Nedeľa
9.8.
9:00
19. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Radosť a silu z viery Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté