Farské oznamy 10.8. – 16.8.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Márie Ivaničovej.
• Výzva zasvätiť slávnosť Nanebovzatia Panny Márie aj napriek akcii na Kališti.
• 20. septembra 2015 sa uskutoční v Bratislave Národný pochod za život. Predbežný záujemcovia nech sa nahlásia v sakrestii kostola, aby sme sa podľa záujmu vedeli spojiť s okolitými farnosťami.

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
10.8.
Sv. Vavrinca, mučeníka
sviatok
Utorok
11.8.
18:00
Sv. Kláry, panny
spomienka
+ rodičia Mária a Jozef Homola a deti
Streda
12.8.
18:00
Féria + Mária a Matúš Barla, brat Ján a manželka
Štvrtok
13.8.
18:00
Féria + Anna a Alexander, deti a starí rodičia
Eucharistická adorácia
Piatok
14.8.
18:00
Sv. Maximiliána M. Kolbe, spomienka + rodičia Anna a František Slobodník a deti
Sobota
15.8.
9:00
Nanebovzatie Panny Márie, Slávnosť,
prikázaný sviatok
Za všetkých farníkov
Nedeľa
16.8.
9:00
20. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Úctu k Panne Márii Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté