Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

rokovanie obecneho zastupitelstva podkonice januar 2015Pozývame vás na mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva v stredu 19. augusta 2015 o 17,00 hod do veľkej zasadačky Obecného úradu. Na programe (ktorý nájdete vo vnútri článku) bude aj riešenie nového prevádzkára Chaty Pleše.

  1. Otvorenie
  2. Voľba členov komisií OZ
  3. Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny z BCF
  4. Prevádkza Chaty Pleše
  5. Poskytnutie dotácie 8.000 eur na výmenu okien na Kultúrnom dome z Ministerstva financií
  6. Poskyktnutie dotácie 9.000 eur na opravu cestných komunikácií od Lesov SR
  7. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádky služieb
  8. Záver

Starosta

Komentáre sú uzavreté