Pozvánka na prejednanie optického kábla

Optický kábel Podkonice Naces Obecný úrad Podkonice si vás dovoľuje pozvať na prejenanie kopania optického kábla pre Základnú školu s materskou školou, ktoré bude v stredu 9. septembra 2015 o 17,00 hod vo veľkej zasadačke Obecného úradu. Navrhovaná nová trasa pokládky optického kábla je popod ihrisko brodok, 

následne cez cestu pri hrisku smerom k transformátoru, popri parkovisku. Cestu prejde pod káplnkou a pôjde hore existujúcou komunikáciou v smere na Nivu.

Následne po poľnej ceste cez Nivu a skončí v škole.

Vzniknuté škody ako opravy chodníka, opravy cesty do Priechoda sa budú realizovať v priebehu tohoto týždňa.

Všetky ostatné požiadavky je potrebné vzniesť aby sme mohli urobiť zápis zo stretnutia, ktorý bude prezentovaný na prejednaní na Mestkom úrade v pondelok 14. septembra 2015 o 09,00 kvôli vydaniu stavebného povolenia.

 

Komentáre sú uzavreté