Zmena otváracích hodín

Podkonice logo

Obecný úrad Podkonice zmenil dočasne od 1. septembra 2015 do 31. decembra 2015 otváracie hodiny vo štvrtok, kedy zavádza nestránkový deň. V praxi to znamená, že obecný úrad bude počas štvrtkov rezervovaný pre zabezpečenie administrativného chodu obce . Zmenu sme sa rozhodli urobiť z týchto  dôvodov.

  1. Obecný úrad má od októbra 2014 len jedného zamestnanca a dočasne nového zamestnanca od marca 2015 do konca septembra 2015.  Pracovná posila, ktorá na obecnom úrade momentálne je predstavuje výbornú pomoc pri pracovných procesoch. Avšak projekt, cez ktorý sme zamestanca mali, končí v 30. septembra 2015. Pracovníčka bude pracovať následne na 64 hodín cez ďalší projekt úradu práce z Európskeho sociálneho fondu. Od januára plánujeme prejsť na trvalý pracovný pomer a obecný úrad by prešiel na normálny režim. 
  2. Obecnému úradu pribudlo veľa agendy v súvisloti s vysporiadavaním požiadaviek podľa Zákona č. 211 o slobodnom prístupe k informáciám. 
  3. Obecný úrad sa zapája do projektu Slovensko.sk . Súčasťou tohoto projektu bude napojenie sa do nových systémov, čo v praxi znamená výmenu existujúcich procesov fungovania (bude sa meniť účtovný systém, systém evidencie pošty, obyvateľstva, hrobových miest). Zároveň sa budú zavádzať nové programy na zrýchlenie práce a hlavne na zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre vás. Tieto zmeny budú klásť veľké nároky na zaučenie sa od pracovníkov obecného úradu. Veríme, že nestránkový deň prispeje k hladkému zvládnutiu zmien a prispeje k lepšiemu komfortu služieb pre vás občanov.

Dúfame, že na komunikáciu s obecným úradom bude pondelok, utorok a streda alebo piatok, kedy sme tu pre Vás‘. V prípade akútnej potreby sme k dispozícii na telefónnych číslach 0905 865 594  (starosta), 048 41 87 838 (pevná linka obecného úradu). V prípade písomnej požiadavky využite emailový kontakt: podkonice@podkonice.sk alebo starosta@podkonice.sk

S vami a pre vás,

kolektív obecného úradu.

Komentáre sú uzavreté