Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

Podkonice logoPozývame vás na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 23. septembra 2015  o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba členov komisií OZ

3. Žaloba číslo 4 Ivana Barlu voči obci Podkonice

4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

5. Výsledok  finančného auditu

6. Vstup obce Podkonice do Oblastnej organizácie                                                                      cestovného ruchu Banská Bystrica

7. Urbanistická štúdia pre lokalitu za Hrbkom (pod                                                                     Koziencom)

8. Doplnky územného plánu

9. Kanalizácia pod Bukovinou

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

Komentáre sú uzavreté