Farské oznamy 28.9. – 4.10.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 3 Emílie Beňovej.
• V piatok o 10:00 bude na fare kočíkové stretko pre mamičky na materskej.
• V piatok o 16:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti.
• V piatok o 18:00 hod. bude detská sv. omša, pozývame hlavne všetky deti a ich rodičov.
• V piatok po sv. omši katechéza pre staršie deti.
Poďakovanie ženám za veľké upratovanie kostola.

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
28.9.
Féria
Utorok
29.9.
18:00
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
sviatok
 + Ema a František Šípka a syn Ivan
Streda
30.9.
7:00
Sv. Hieronyma, kň. uč. cirkvi, spomienka  + rodičia Anna a Jakub a dcéra Anna
Štvrtok
1.10.
18:00
Sv. Terézie z Lisieux
spomienka
Poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pre Petra
Eucharistická adorácia
Piatok
2.10.
18:00
Sv. anjelov strážcov
spomienka, 1. piatok
Poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pre šesťdesiatnikov
Detská sv. omša
Sobota
3.10.
7:30
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
+ Pavel, František, Ondrej a Margita Tonkovičovci
Nedeľa
4.10.
9:00
27. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Kresťanskú veľkodušnosť Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté