Farské oznamy 19.10. – 25.10.2015

kostol_ikonaNP• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Vladimíry Turčanovej.
• V piatok na detskú sv. omšu môžu deti priniesť znázorneného vrabca.
• V piatok o 16:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti. 
• V piatok po sv. omši katechéza pre staršie deti.
• Dnes je zbierka na misie.
• Sviatosť manželstva mienia prijať Dominik Valent z Podkoníc a Lenka Kostúrová z Podkoníc. Snúbencov zverujeme do vašich modlitieb.
• V týždni idem na duchovné cvičenia pre kňazov. V prípade duchovnej potreby sa obráťte na FÚ Sl. Ľupča (4187357) alebo FÚ Priechod (4189131).

 

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
19.10.
Féria
Utorok
20.10.
17:00
Féria + Mária Chabanová
Streda
21.10.
Féria
Štvrtok
22.10.
17:00
Sv. Jána Pavla II.
ľubovoľná spomienka
+ Anna a Ján Budaj a rodičia
Piatok
23.10.
18:00
Sv. Jána Kapistránskeho
ľubovoľná spomienka
+ Františka a Ladislav, Mária a Anton
Detská sv. omša
Sobota
24.10.
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
7:30 + Anna Bitnerová a syn Jozef, 5. výr.

15:00 Sobášna sv. omša
za Dominika a Lenku

Nedeľa
25.10.
9:00
30. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Pravú múdrosť Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

Komentáre sú uzavreté