Mons. Dávid Tencer – vysvätený za biskupa

bishopSvätý Otec František ho 18. septembra 2015 vymenoval za 7. biskupa diecézy Reykjavík na Islande Dávida Bartimeja Tencera, OFMCap.. Za biskupa ho 31. októbra 2015 vysvätil jeho predchodca biskup Pierre Bürcher, spolu s apoštolským nunciom arcibiskupom Henrykom J. Nowackym a biskupom Žilinskej diecézy Tomášom Galisom.

Popis erbu Mons. Tencera: V modrom štíte priebežný červený kríž Tau so striebornou bordúrou, so striebornou ľaliou v päte, sprevádzaný vpravo zlatou trstinou a vľavo z dolného okraja vyrastajúcou sviecou so zlatým plameňom. Za štítom zlatý latinský procesiový kríž, pod štítom na striebornej, červeno podšitej stuhe, motto: GAUDIUM ET SPES (Radosť a nádej). Nad tým všetkým zelený kňazský klobúk so šiestimi zelenými strapcami na zelených šnúrach na každej strane, prislúchajúci podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi.

Symbolika zvolených figúr je nasledovná: Kríž Tau má už starovekú symboliku (asociovaný so symbolmi rýb/rybárstvom či pastierom oviec) a neskôr bol prijatý kresťanstvom. Jeho najznámejším vyznávačom bol svätý František z Assisi, zakladateľ Františkánskeho rádu. Tau, písmeno „T” môže byť aj hovoriacim znamením – je to začiatočná iniciála biskupovho priezviska. Farebne je Tau odvodený od farieb (tinktúr) kríža na Islandskej štátnej vlajke, podobne ako aj modrá farba štítu. Strieborná ľalia je symbolom Reykiavíckej diecézy. Sprievodné figúry: trstina a svieca sú odkazom na verš Evanjelia podľa Matúša: Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nedohasí (Mt 12:20). Autorom erbu a pečate reykjavíckeho biskupa je Marek Sobola, člen Slovenskej komendy rádu sv. Lazára Jeruzalemského, České veľkopriorstvo. Erb konzultoval Miroslav Glejtek, heraldický konzultor Konferencie biskupov Slovenska.

Zdroje článku a fotografií: TK KBS a Škandinávska biskupská konferencia (http://www.nordicbishopsconference.org) a http://www.ofmcap.org

ERBKAPUCINIbishop2

Komentáre sú uzavreté